S partnerima koji su zainteresirani za suradnju i investiranje, možemo proizvesti novo jedinstveno pakiranje proizvoda.

1.

Plastične/
staklene posude

2.

Kartonske (Display) kutijice

3.

Prilagodljiva (Flexibilna) ambalaža

4.

Vrećice (sa ili bez patentnog zatvarača)